Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers. Deel 5: Verbinding & Vertrouwen

5. VERBINDING & VERTROUWEN

Te veel zaakvoerders denken nog te vaak verkeerdelijk dat ze niemand nodig hebben behalve zichzelf. Relaties vormen nochtans de basis voor alles wat je wil bereiken als onderneming.
Centraal in deze invulling van het begrip ‘verbinding ‘ en ‘vertrouwen’ staat de mens zelf, niet de formele overeenkomst. Een medewerker die in alle vrijheid, en vanuit zijn verantwoordelijkheid, zich verbindt met zowel de organisatie zelf als zijn team en interne en externe collega’s, vertoont een hogere betrokkenheid, en heeft bij stress ook een sterker opvangnet. Het is daarom onontbeerlijk aandacht te hebben voor het leggen van versterkende verbindingen.
Ook organisaties leven niet op zichzelf. Bewust zichzelf verbinden met collega‘s, hulpbronnen, ondersteunende netwerken, … creëert een omgeving met meer draagkracht. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 4: Veerkracht

4. VEERKRACHT

Mijn aandacht werd getrokken door een opmerkelijk artikel op HR World:
‘1 op 3 kmo’s onvoldoende veerkrachtig tegen crisis.’
Om als bedrijf veerkrachtig te zijn, is het nodig om verandering succesvol te managen. Dit vereist visie, daadkracht en flexibiliteit van de kmo-leider. Cruciaal hierbij is het leervermogen van het bedrijf en zijn medewerkers. In dit licht is het opvallend dat, vooral kleine kmo’s, nog te weinig investeren in opleiding en kennisverwerving. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 3: Verantwoordelijkheid

3. VERANTWOORDELIJKHEID
Persoonlijk leiderschap opnemen als medewerker is cruciaal om verantwoordelijkheid echt op te nemen.Evenzeer is slechts een organisatie die bereid is zich open en bevrijd van vooroordelen op te stellen, in staat tot het opnemen van haar verantwoordelijkheid.
Een boeiend parcours, de zoektocht naar waar wiens verantwoordelijkheid start en stopt, en waarover die verantwoordelijkheid dan gaat. En een belangrijke vraag voor de zaakvoerder, waar ook zijn verantwoordelijkheid ligt en in hoeverre deze ook echt bewust opgenomen word. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers. Deel 2: Vrijheid

2. VRIJHEID
‘Een schip ligt het veiligst in de haven. Alleen….het is daar niet voor gemaakt.’
Om te kunnen varen, om te kunnen handelen, groeien als bedrijf en bij te dragen aan de vooropgestelde doelstellingen, is een zekere graad van vrijheid noodzakelijk.En toch… het begrip ‘vrijheid’ wordt nog niet vaak op een constructieve wijze bekeken. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, brandstof voor ondernemers. Deel 1: Visie

1. VISIE
‘Een schip dat uitvaart heeft een duidelijke koers voor ogen en die gekend en gedragen wordt door de zaakvoerder en medewerkers.’
Visie, waarden, normen… grote woorden? En toch zijn deze van fundamenteel belang, aangezien zij staan voor het gewenste langetermijnperspectief van uw onderneming. Ongeacht of die woorden expliciet worden gebruikt, elke organisatie ‘handelt’ naar een visie. Zelfs wanneer deze niet expliciet is, is de impact groot, zoals het onderbewuste in een mens ook grote invloed heeft op zijn handelen. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin