Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 4: Veerkracht

4. VEERKRACHT

Mijn aandacht werd getrokken door een opmerkelijk artikel op HR World:
‘1 op 3 kmo’s onvoldoende veerkrachtig tegen crisis.’
Om als bedrijf veerkrachtig te zijn, is het nodig om verandering succesvol te managen. Dit vereist visie, daadkracht en flexibiliteit van de kmo-leider. Cruciaal hierbij is het leervermogen van het bedrijf en zijn medewerkers. In dit licht is het opvallend dat, vooral kleine kmo’s, nog te weinig investeren in opleiding en kennisverwerving. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 3: Verantwoordelijkheid

3. VERANTWOORDELIJKHEID
Persoonlijk leiderschap opnemen als medewerker is cruciaal om verantwoordelijkheid echt op te nemen.Evenzeer is slechts een organisatie die bereid is zich open en bevrijd van vooroordelen op te stellen, in staat tot het opnemen van haar verantwoordelijkheid.
Een boeiend parcours, de zoektocht naar waar wiens verantwoordelijkheid start en stopt, en waarover die verantwoordelijkheid dan gaat. En een belangrijke vraag voor de zaakvoerder, waar ook zijn verantwoordelijkheid ligt en in hoeverre deze ook echt bewust opgenomen word. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin
Mar 22

Verandering, de brandstof voor ondernemers. Deel 2: Vrijheid

2. VRIJHEID
‘Een schip ligt het veiligst in de haven. Alleen….het is daar niet voor gemaakt.’
Om te kunnen varen, om te kunnen handelen, groeien als bedrijf en bij te dragen aan de vooropgestelde doelstellingen, is een zekere graad van vrijheid noodzakelijk.En toch… het begrip ‘vrijheid’ wordt nog niet vaak op een constructieve wijze bekeken. Continue reading
twittergoogle_pluslinkedin