Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 4: Veerkracht

4. VEERKRACHT

Mijn aandacht werd getrokken door een opmerkelijk artikel op HR World:
‘1 op 3 kmo’s onvoldoende veerkrachtig tegen crisis.’
Om als bedrijf veerkrachtig te zijn, is het nodig om verandering succesvol te managen. Dit vereist visie, daadkracht en flexibiliteit van de kmo-leider. Cruciaal hierbij is het leervermogen van het bedrijf en zijn medewerkers. In dit licht is het opvallend dat, vooral kleine kmo’s, nog te weinig investeren in opleiding en kennisverwerving. Zo beschikt 2/3de (63 %) van de kleine kmo’s en bijna de helft (42%) van de grote kmo’s niet over een extern klankbord in het bestuur van hun bedrijf. Dit zijn ingrepen die een grote impact kunnen hebben op het succes van het bedrijf (onderzoek Tempo Team)’

 

Aangezien veranderingen een constante zijn, is veerkracht binnen de organisatie dus van heel grote waarde. Als we inzoemen op ‘Veerkracht’, dan is dat net de kunst om ‘mee te deinen op de golven’ van de verandering, om tegenslagen te boven te komen en deze bovendien te zien als groeimogelijkheden.
Veerkrachtige mensen, teams en organisaties werken samen om hun doel te bereiken, met alles wat zich aandient: zowel successen, kansen en mogelijkheden als tegenslagen, mislukkingen en problemen.

Veerkracht is een eigenschap van zowel personen als organisaties .

  • Persoonlijke veerkracht
Veerkracht is een vaardigheid die tot op zekere hoogte bepaalt hoe mensen reageren op stressfactoren, (werk)druk en uitdagingen. Ze kan van doorslaggevende betekenis zijn bij de omgang met stress en bepalend of mensen in staat zijn om de voor hun maximale prestaties te leveren. Veerkracht of ook wel je vastberadenheid om tegenslagen te verwerken.
Waardoor wordt je veerkracht bepaald?
Een aantal belangrijke factoren maken een mens veerkrachtig: optimisme, kunnen omgaan met stress en angst, bereidheid tot persoonlijke verantwoordelijkheid, openheid en aanpassingsvermogen, een positieve, dynamische aanpak om de problemen op te lossen en goede sociale relaties
Veerkracht is ook een basisvoorwaarde waarop motivatie rust. Als de veerkracht op is, lukt het niet meer.
  • Veerkrachtige organisaties
Veerkracht binnen organisaties zien we als de vaardigheid om zich op een positieve manier aan te passen – en zelfs te groeien – bij veranderende en moeilijke omstandigheden.

Waaruit blijkt of een organisatie veerkrachtig is of niet? We sommen een aantal kenmerken op die van invloed kunnen zijn om tot een veerkrachtige organisatie te komen.
– Een hoog niveau van medewerker betrokkenheid.
– Een laag niveau van ‘cultural entrophy’. Dit is de proportie energie die opgaat aan non-productieve activiteiten zoals bureaucratie, interne competitie en ‘empire-building’.
– Een duidelijke visie op de toekomst, gedeeld met en door alle medewerkers. Te vaak krijgen medewerkers maar een klein stukje van de werkelijkheid te zien. Ze missen het totaalplaatje en zijn daarom niet goed in staat om objectief een aantal trends of onderliggende bewegingen waar te nemen
– Een vaste en duidelijke selectie waarden die door alle werknemers worden gedeeld. Als een organisatie, die gevormd word door de mensen, écht iets wil bereiken, zijn ze daartoe in staat. Ook als de organisatie daarvoor moet veranderen; de attitude is die van flexibiliteit en (zelf)vertrouwen.
– Een sterke focus op innovatie en adaptief vermogen.
Met als insteek de focus op de eigen kracht van de organisatie. Er wordt vooral gekeken naar dat waar de organisatie goed in is en dit vervolgens versterken.
Deze kwaliteiten creëren niet alleen veerkracht, maar leiden ook tot interne cohesie, waarbij alle medewerkers op een lijn zitten met een gedeelde visie, missie en waarden.
Een organisatie die veerkrachtig is, is in staat om telkens in te spelen op de veerkracht van de mensen. En omgekeerd, het is ook de veerkracht van de mensen, die de veerkracht van een organisatie mede bepaalt.

Wil je graag ook meer weten over het belang van de andere V’s, als brandstof voor jouw onderneming? Lees ze hieronder.

Veel leesplezier!

Carine

twittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>