5. VERBINDING & VERTROUWEN

Te veel zaakvoerders denken nog te vaak verkeerdelijk dat ze niemand nodig hebben behalve zichzelf. Relaties vormen nochtans de basis voor alles wat je wil bereiken als onderneming.
Centraal in deze invulling van het begrip ‘verbinding ‘ en ‘vertrouwen’ staat de mens zelf, niet de formele overeenkomst. Een medewerker die in alle vrijheid, en vanuit zijn verantwoordelijkheid, zich verbindt met zowel de organisatie zelf als zijn team en interne en externe collega’s, vertoont een hogere betrokkenheid, en heeft bij stress ook een sterker opvangnet. Het is daarom onontbeerlijk aandacht te hebben voor het leggen van versterkende verbindingen.
Ook organisaties leven niet op zichzelf. Bewust zichzelf verbinden met collega‘s, hulpbronnen, ondersteunende netwerken, … creëert een omgeving met meer draagkracht.
Welke betekenis heeft ‘verbinding’?
De kracht van verbinding is het gevolg van een keuze. Het gaat om een bewuste en vrije keuze tot engagement, vanuit wie je als mens bent. Een waardevolle verbinding is daarom gestoeld op enkele condities:
  • Men dient hiervoor de ruimte, of de vrijheid te ervaren.
  • Ook intern is een zich bevrijd voelen van belemmeringen nodig.
  • Veerkracht helpt om veranderende verbindingen met uiteenlopende actoren in wijzigende contexten in stand te houden.
  • Duidelijkheid omtrent je verantwoordelijkheid kleurt de betekenis van de verbinding.

Vertrouwen is bovendien wellicht het belangrijkste sleutelwoord bij verbinding: terwijl formele, contractuele banden een organisatie en een mens enige basiszekerheid en veiligheid bieden, is het de vertrouwensvolle verbinding die de kracht in zich draagt tot creativiteit en innovatie, en vooral tot duurzaam bestaan in turbulente contexten.

Dit laatste wordt duidelijk als we inzoemen op verschillende mogelijke verbindingen die een medewerker in zowel zijn presteren als zijn welbevinden kunnen sterken.

Welke verbindingen zijn heilzaam voor een medewerker?

  • Persoonlijke verbinding

Als werknemers zich verbonden weten met hun eigen persoonlijke waarden, drijfveren , en doelstellingen, kunnen zij effectievere keuzes maken en zichzelf blijvend ontwikkelen. Dit vereist dus in eerste instantie bewustwording in eigen functioneren.

  • Organisatie verbinding.

De verbinding met de organisatie zelf: de doelstellingen, de waarden, de strategie , de cultuur,…Essentieel hierbij is dat het management veel aandacht geeft aan de verduidelijking van die elementen aan alle medewerkers, én ruimte biedt aan open communicatie (in vraag stelling, toetsing en suggesties…). Interactie tussen management en personeel, toont enerzijds de verbinding van de organisatie met haar werknemers en stimuleert anderzijds verbinding vanwege de medewerker.

De rol van de organisatie in het aangaan van verbinding met haar personeel, draagt ook elke medewerker die een leidinggevende positie inneemt: een team aansturen vraagt natuurlijk de competentie van duidelijkheid in doelen, opdrachten, rollen en afspraken, maar die doelen zullen enkel worden gerealiseerd wanneer een leidinggevende zich oprecht verbindt met elke van zijn medewerkers.

Verbinding is steeds 2-richting. Ook de medewerker heeft dus in de hand welke verbinding hij opbouwt met zijn leidinggevende. Wanneer de medewerker zich voldoende vrij voelt, en zijn verantwoordelijkheid kent, kan hij in transparante verbinding met zijn leidinggevende stappen. Hij verliest dan geen energie in overleven in zijn rol, maar krijgt energie door zijn leidinggevende te benaderen als partner, en als ondersteuner in de realisatie van de opdracht.

Medewerkers die zicht hebben op de organisatievisie, die zich vrij genoeg voelen om verantwoordelijkheid op te nemen en verbindingen aan te gaan, en die over de veerkracht hiervoor beschikken, hebben vertrouwen.
Omgekeerd is onze ervaring als begeleider van veranderingsprocessen in organisaties dat een onderneming of leidinggevende die (verstandig) vertrouwen schenkt aan zijn medewerkers, de ‘ V’s daarbij laat groeien, waardoor het engagement en de werkgoesting verhoogt.

 

Wil je graag ook meer weten over het belang van de andere V’s, als brandstof voor jouw onderneming? Lees ze hieronder.

Veel leesplezier!

Carine

twitterlinkedin

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.